Teemakartta

Teemakarttojen valmistus

Teemakarttojen avulla voidaan visualisoida paikkaan sidottuja tilastollisia ilmiöitä. OCAD on kehittänyt sovelluksen, jonka avulla tilastojen liittäminen karttapohjaan on nopeaa ja helppoa.

1. Tilastotiedot

2. Karttatiedot

3. Tietojen linkittäminen

4. Visualisointitapa

5. Kaavion ominaisuudet

6. Muut karttatiedot

Esimerkki

Kuntien tuloveroprosentit 2016